Om Körcentrum Nord

Körcentrun NORD vill stötta, stärka och utveckla körlivet i Norrbotten genom att skapa evenemang, erbjuda kompetensutveckling, sprida metodik och forskning och bistå med konsultation. Målsättningen är att skapa en plattform för kompetensutveckling, stimulera till ny musik för kör och tillvarata och belysa körsångens hälsofrämjande aspekter. Verksamheten baseras på samverkan och samarbete såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt och fokuserar på fyra områden: Utveckling, Evenemang, Hälsa och samhälle samt Konsultation och nätverk.

Vidgat deltagande och konstnärlig kvalitet är centrala begrepp i arbetet med Körcentrum NORD som ska vara relevant för hela körlivet. En självständig samarbetspartner till andra aktörer inom Norrbottens körliv, såsom körledare, musiklärare, kyrkomusiker, körer och enskilda sångare, organisationer och institutioner.