Musiker

Saxofon och träblås
Håkan Broström
Janne Thelin
Mats Garberg
Robert Nordmark
Per Moberg

Trumpet
Bo Strandberg
Magnus Ekholm
Dan Johansson
Jacek Onuszkiewicz

Trombon
Michał Tomaszczyk
Kristian Persson 
Björn Hängsel
Vakant trombontjänst

Bas
Petter Olofsson

Platserna som pianist, trumslagare samt de två vakanta trombontjänsterna besätts av frilansmusiker för varje produktion.