Rösträtt

- sång på förskolan

Nu är Norrbottensmusiken en del av projektet Rösträtt – sång på förskolanett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige.

Projektsamordnare är Unga Musik i Syd och sammanlagt 11 regioner i landet deltar hittills i projektet. Syftet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. En viktig del i detta är att Förskolepedagoger tilldelas material och inspiration till att fortsätta stärka barnens sång i den dagliga verksamheten. Projektet inleddes hösten 2020 och pågår aktivt under 2021 – 2023 men har ett långsiktigt syfte.

I Norrbotten startar projektet med att särskilt framtagna program kan besöka förskolor i regionen för att sjunga för och med barnen och samtidigt ge inspiration till förskolepedagoger. Jojka med Anja och Jazza med Mimi är först ut på turné i länet.

En nationell digital plattform förbereds, för att samla sånger från hela landet och ge fortbildning för barn och pedagoger. Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men det står också för demokrati och barns delaktighet.

Huvudmål

Projektets fokus är att ge personal fortbildning i hur de kan använda rätt röstläge för små barn och hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. Alla förskolepedagoger ska kunna förmedla en lekfull inställning till barnen och använda sin sångröst utan att värdera den.

Foto: Kennet Ruona