Rösträtt

- sång på förskolan

Nu är Norrbottensmusiken en del av projektet Rösträtt – sång på förskolanett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige.

Rösträtt – sång på förskolan är en nationell satsning för att stärka sången i förskolan och inspirera personal och barn att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. Nu är alla Sveriges 21 regioner anslutna till det nationella samarbetsprojektet och vi arbetar tillsammans för att göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor. Alla barn ska få möjlighet att sjunga efter sina fysiska förutsättningar och kunna utveckla sina röster och sin musikalitet. Projektet är långsiktigt och löper över flera år. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd.

I Norrbotten startar projektet med att särskilt framtagna program kan besöka förskolor i regionen för att sjunga för och med barnen och samtidigt ge inspiration till förskolepedagoger. I år är det Klassiskt med Carina Stenberg och Jojka med Anja Storelv som turnerar i länet. 

En nationell digital plattform förbereds, för att samla sånger från hela landet och ge fortbildning för barn och pedagoger. Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men det står också för demokrati och barns delaktighet.

Huvudmål

Projektets fokus är att ge personal fortbildning i hur de kan använda rätt röstläge för små barn och hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. Alla förskolepedagoger ska kunna förmedla en lekfull inställning till barnen och använda sin sångröst utan att värdera den.

Foto: Kennet Ruona