Arctic Music Circles stärker musiken i norr

Det är med glädje vi berättar att Norrbottensmusiken nu beviljats 22 miljoner kronor för ett treårigt projekt som skapar möjligheter för att ytterligare stärka musiksamarbetet i norra Sverige, Finland och Norge. Projektet har fått namnet Arctic Music Circles och bakom det EU-finansierade samarbetet – det största i Norrbottensmusikens historia – står också Norrlandsoperan, Uleåborgs kommun, Vasa kommun, Scene Nord i Tromsö, Musik i Nordland och Nordnorsk Jazzcenter som tillsammans bildar cirklar för att föra ut musik och scenkonst över landsgränserna.

Peter Hauptmann
Projektledare Peter Hauptmann

– Det här projektet ska få musiken att cirkulera över landsgränserna i norra Skandinavien och ta vara på det som finns inom musikområdet, säger projektledaren Peter Hauptmann, som sätter igång det konkreta arbetet med Arctic Music Circles den 1 september 2023.

– Projektet kommer att utveckla vår verksamhet och öka samverkan på ett fantastiskt sätt. Vi stärker Norrbottens identitet och förhoppningsvis också vår gemensamma röst och vår historia och det kulturarv som finns här i vårt län, säger länsmusikchefen Annelii Backman.

Förutom att skapa konserter och scenframträdanden handlar det inte minst om att bygga nätverk och samarbeten, att lyfta den samiska och andra minoritetsgruppers musik och att skapa starka varumärken kring den arktiska pulsen – det vill säga den nordliga musikindustrin i alla dess former.

Det här är ett projekt som inte minst berör er i arrangörsledet – så kontakta projektledaren Peter Hauptmann på Norrbottensmusiken.