Kulturskolesamordnare

Under tre år görs en särskild satsning på Norrbottens kulturskolor för att samordna, stärka och utveckla verksamheten.

Arvsfondsprojekt "Kulturskola i hela landet - bättre villkor för barns utövande genom samarbete" som genomförs i Norrbotten-, Västmanland- och Örebro län, syftar till att utöka möjlighet till utövande i alla kulturformer för barn och unga i hela länet. I Norrbotten arbetar kulturskolesamordnare Åsa Lundmark som nav i projektet. Kulturskolerådet är huvudman och projektet sträcker sig från 2019 till 2021.

Läs mer om projektet här (extern hemsida)