Välkommen till en inspirerande dag där barn och sång står i centrum!

När? Måndag 31 oktober kl 09.30 – 16.30
Var? Norrbottensmusiken, Luleå (ingång från Magasinsgatan 2, våning 6)

Att sjunga är ett sätt att uttrycka känslor, att göra sin röst hörd och att få möjlighet att utveckla sin kreativitet. För att stärka barns rätt till sina röster driver Kungl. Musikaliska Akademien det nationella projektet Sjungande barn. Susanne Rydén preses för KMA och Elisabeth Hellström från Sjungande barn medverkar under dagen för att presentera projektet och bjuder in till diskussion kring vilka behov som kan finnas här i vår region.

Körcentrum NORD har också specialbeställt nyskriven musik för barnkör av Anna Cederberg-Orreteg och Magdalena Norén som gästar oss för att presentera sina nyskrivna sånger och bjuder in oss att sjunga med. Du får dessutom med dig noter direkt hem till körens nästa repetition!

Program

 • 09:30  Samling mingel och fika
 • 09:45  Presentation av alla
 • 10.00  Uppvärmning med Susanna Lindmark
 • 10.20  Susanne Rydén, preses KMA

 • 10:45  Magdalena Norén presenterar sin musik
 • 12:00  Lunch
 • 13:00  Susanne Rydén och Elisabeth Hellström presenterar nationella projektet och nätverket Sjungande barn.
 • 14:00  Anna Cederberg-Orreteg presenterar sin musik
 • 15:00  Fika
 • 15:15  Idéverkstad/workshop kring former för uruppförandet av musiken – samarbetsmöjligheter
 • 16:15  Avrundning av dagen

Anmälan

Anmäld dig via länken nedan eller genom att scanna QR-koden. Sista anmälningsdag är 30 september. Deltagaravgift 200 kr. 
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/sjungande-barn-412951/ 

Kontakt

Om du har frågor gällande anmälan går det bra att maila Birgitta Wikström på Sensus, birgitta.wikstrom@sensus.se. Har du frågor som berör innehållet för inspirationsdagen kontakta Susanna Lindmark 070 - 573 18 98, susanna.lindmark@norrbotten.se eller Evelina Sandberg 070 - 573 08 84, evelina.sandberg@norrbotten.se.

Välkommen!

Inspirationsdagen arrangeras av Körcentrum NORD i samarbete med Luleå Stift, Kungl. Musikaliska AkademienSensus och Norrbottens Kulturskolor.