Nu drar vi igång Körcentrum Nord!

I Sverige är vi stolta över vår rika körtradition – en folkrörelse som räknar in inte mindre än cirka 600 000 utövare. En del av dem finns förstås i Norrbotten. På många håll i landet finns det redan regionala körplattformar som på olika sätt arbetar till gagn för sången och körlivet, men i vårt län finns inget liknande. Därför är Norrbottensmusiken nu i färd med att bygga upp ett Körcentrum Nord inom Region Norrbotten.

Körcentrum Nord är tänkt att bli ett gemensamt paraply för det regionala körlivet och för alla de som längtar efter att få sjunga men som inte är med i en kör. Ett centrum som samverkar med alla de aktörer som på olika sätt arbetar med körer, sång och musik i länet. Allt för att utveckla, stötta och stärka genom att skapa inkluderande evenemang, erbjuda kvalitativ och inspirerande kompetensutveckling, sprida metodik och forskning, bygga nätverk och erbjuda konsultation – uppgifterna är många.

Ansvarig för satsningen är projektledaren Susanna Lindmark som redan startat arbetet med att skapa förutsättningar för denna långsiktiga satsning.

Som en av flera aktiviteter samlade hon under hösten för första gången Music Teachers Choir – en kör för den som leder kör, jobbar som musiklärare eller kyrkomusiker som där får ladda sina egna batterier genom att själva sjunga i kör. På köpet får de också prova nya metoder som de sedan kan använda i sina egna körer.

Music Teachers Choir, som är tänkt att bli en kontinuerliga verksamhet inom Körcentrum Nord, har redan en turné inplanerad. I samarbete med Norrbottensmusikens projekt Arctic Pulse gästar kören Abisko, Harstad och Narvik i augusti 2022. På sin resa tar kören med sig nyskriven musik av Jan Sandström – beställd av Körcentrum Nord.

Att beställa ny musik som kommer alla körer till del, är nämligen en annan av Körcentrums uppgifter. Under 2022 kommer nya verk av tonsättare och kompositörer verksamma i Norrbotten att presenteras – högkvalitativ musik som passar olika körer, från barnkörer, via blandade ungdomskörer till vuxenkörer.

Förutom att fortsätta bygga strukturer och hitta finansiering kring Körcentrum Nord planeras en rad aktiviteter under verksamhetsåret 2022: Fortbildnings- och inspirationstillfällen för barn- och ungdomskörledare, försök med så kallade sing-a-long-konserter där alla som vill får vara med och sjunga, specialkonserter med olika teman för barn och unga, skapande av referensgrupper, utvecklingsråd och mycket annat.

Ett regionalt körcentrum kan bidra med sådant som mindre aktörer har svårt att mäkta med själva. Därför behöver vi en gemensam plattform där vi kan kraftsamla. Tanken är att vi ska arbeta i processer och i stark dialog med alla dem som arbetar med sång i länet, säger Susanna Lindmark.

– Genom Körcentrum Nord kan vi skapa ytor för samarbeten som kan växa både lokalt och regionalt och fungera som en inspirerande kraft för många. Forskning visar att sången gör oss friskare, gladare och starkare. Därför är sången så otroligt viktig.