Music Teachers Choir

En av Körcentrum Nords fortbildningssatsningar som redan dragit i gång är Music Teachers Choir – en kör för den som leder körer, är musiklärare eller kyrkomusiker. Tanken är att kören, som inledde sitt arbete redan 2021, ska vara ett forum för alla dem som vill ladda de egna batterierna genom att musicera tillsammans med kollegor från hela Norrbottens län.

Under sommaren 2022 har kören träffats för repetitioner och genomfört en konsertturné till Nordnorge där man bland annat gästade Kalottfestivalen i norska Målselv med programmet Come in and stay a while.

– Tanken är att Music Teachers Choir ska mötas regelbundet i olika typer av musikaliska projekt. Utgångspunkten är alltid att den som själv leder körer ska få en chans att själv låta sig inspireras för att senare föra vidare kunskaper och idéer till sin egen musikaliska vardag, säger Susanna Lindmark, projektledare Körcentrum Nord.