Sjung hela livet tar stämsången in på äldreboenden

Nu ska även de äldsta i Norrbotten få ta del av körsångens glädje. I ett nytt projekt av Körcentrum Nord, Sjung hela livet, kommer vård- och omsorgsboenden ute i länet att få besök av skönsjungande ensembler under våren, för att låta sångens hälsofrämjande kraft berika och beröra.

Sjung hela livet är en viktig satsning för Körcentrum Nord, vars uppdrag är att stötta och stärka körsången i hela länet. Genom projektet kan vi nå dem som inte längre kan ta sig till konserter eller en körrepetition – så vi tar i stället musiken hem till dem. Därför har ett antal sångare och körledare i olika delar av länet att fått i uppdrag att bilda mindre sångensembler som under våren kommer att besöka vård- och omsorgsboenden där de boende bjuds på såväl konsertanta inslag som att själva sjunga med. Huvudfokus för sångstunden är att den blir både med och för de äldre.

Varje ensemble kommer att göra två besök vardera, där varje träff består av 30 minuters klingande sång. Från Kalix kommer Johanna Lindgren, sångpedagog, sångerska och körledare, med sin ungdomskör Sopranos. I Kiruna är det Carina Higberg med vokalensemblen TaToon, i Vuollerim finns trion Amanda Larsson, körsångerska i Arctic Light, Mats van der Geer, kyrkomusiker och Louise Larsson, körsångerska. Till sist, i Luleå, är det sångerskan och sångpedagogen Eva Plumppu som tillsammans med körledaren Lennart Johansson och en kvartett från Luleå-Gammelstads Manskör ska musicera i projektet.

Förhoppningen är att det här pilotprojektet ska leda till ett mer långsiktigt arbete i framtiden.

Det är viktigt att alla – även våra äldsta medborgare – får uppleva körsångens välgörande kraft.