Susanna Lindmark

– konstnärlig ledare, kompositör och grundare av Arctic Light

Vår vokalensembles konstnärliga ledare och grundare Susanna Lindmark berättar om kören:

"Arctic Light är ett målinriktat och varmt växthus där individen får utvecklas som människa. Varje körsångare ges möjlighet att synas och ta plats, något som är centralt i mitt arbete med kören. Här ryms både ledarskapsutbildning och utveckling av entreprenöriella förmågor, alla värdefulla egenskaper som individen har nytta av i sin vardag och kommande framtid.

här ryms både ledarskapsutbildning och utveckling av entreprenöriella förmågor

Jag arbetar väldigt medvetet med just dessa vinklingar, att musiken också blir en väg till att stärka olika sidor hos individen och ge varje person i kören nycklar till sin egen potential och en boost till att våga använda sig av sina begåvningar fullt ut. Att skapa en varm anda av trygghet är nyckeln till  att kunna arbeta prestigelöst och våga gå utanför sin egen bekvämlighetszon. Alla duger som vi är.

Målet är att stärka självkänslan hos dessa unga tjejer och medvetandegöra strukturer och spelregler som vi kvinnor ofta har att förhålla oss till. Detta är ett viktigt och långsiktigt arbete för att förändra normer och strukturer och skapa ett mer jämställt samhälle på sikt.

Om Susanna Lindmark:

Susanna Lindmark är en kreativ kördirigent och kompositör som i Arctic Light skapat ett utvecklingsforum för unga kvinnliga sångare från Norrbotten där kommunikation, scenisk gestaltning och improvisation är viktiga delar. Med rötter i den klassiska körtraditionen och med inspiration av folkmusik från olika delar av världen, andra konstformer som improvisationsteater, rörelse och bildkonst formar hon körens konstnärliga profil med viljan att beröra och finna nya vägar för körsången som uttrycksform. Ett flertal av hennes kompositioner finns utgivna hos Gehrmans och Bo Ejeby förlag, och hennes musik har rosats och blivit prisbelönt även internationellt. Susanna, som 2012 utsågs till Piteå kommuns Kulturpristagare är en eft erfrågad workshopledare och föreläsare i både Sverige och utomlands inom fältet körsång, metoder och ledarskap, och är även verksam som körens producent. Under 2016 uruppfördes beställningsverket Ensam är du ingen, (svit för barnkör, diskantkör, stråktrio, klarinett och slagverk) på GöteborgsOperan med text av Willliam Shakespeare och Susanna även Song of Praise till 600-årsjubileet av Basilika St Martin i Bingen, Tyskland.