KULTURCREW - ungt arrangörskap i Norrbotten

- ett samarbetsprojekt mellan Norrbottensmusiken och Arrangörer i Norr

 

Jobbar ni i en verksamhet med barn- och unga och vill komma igång med ungt arrangörskap? Nu öppnar vi upp för fler kommuner och verksamheter att delta i projektet Kulturcrew Norrbotten, ett projekt som ska ge barn och unga kompetens, större ansvar och mer inflytande när det gäller arrangemang och kulturaktiviteter i länet. Under pilotprojektet har det startats KulturCrew i Jokkmokk, Gällivare, Övertorneå och Haparanda där arbetet med att utveckla och etablera en metod för Kulturcrew Norrbotten pågår.

KulturCrew är ett koncept som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 25 år och går ut på att deltagarna lär sig att planera och genomför arrangemang, på sin skola, fritidsgård, kulturskola eller förening. De kommuner som ansluter sig till projektet utser lokala handledare inom sin kommun. Handledarna rekryterar sedan ungdomar till ett crew, som kan bestå av 5-8 deltagare. Det ska vara helt kostnadsfritt för ungdomarna att delta.

VAD GÖR ETT KULTURCREW?

 • Utbildas inom arrangörskapets alla delar
 • Planerar och genomför egna arrangemang
 • Arbetar praktiskt på plats med arrangemang
 • Sprider information om vad som är på gång inom kulturlivet
 • Kan agera referensgrupp för kommunens kultursamordnare och lokala arrangerande föreningar – unga experter helt enkelt!

VARFÖR SKA EN KOMMUN ANSLUTA SIG TILL KULTURCREW?

 • För att ge barn och unga inflytande och delaktighet i kulturlivet
 • För att stärka kompetensen och främja återväxten av unga arrangörer i kommunen
 • För att bredda det kulturella nätverket och bygga broar till det professionella kulturlivet både inom och utanför kommunen
 • För att skapa ett relevant utbud av arrangemang och aktiviteter för en ung målgrupp i kommunen
 • För att bidra till att uppfylla barnkonventionens mål.
 • Erbjuda barn, unga och vuxna verktyg för att jobba med delaktighet och utbildning i arrangörskap och kultur

VAD KRÄVS AV EN KOMMUN SOM ANSLUTER SIG TILL KULTURCREW?

 • En ansvarig person inom kommunen, ex kultursamordnare som håller kontakt med deltagande verksamheter
 • 5 000 kronor i grundfinansiering/crew, medel som går till det lokala crewet
 • Samverkan kring regionala utbildningsdagar i de fall de arrangeras i aktuell kommun

VAD KRÄVS FÖR ATT EN KOMMUNAL VERKSAMHET SKA VARA MED I KULTURCREW?

 • Berörda chefer ska stå bakom beslutet
 • En till två personer ska utses som handledare, det kan vara t.ex. en lärare, kulturskolepedagog, bibliotekarie eller fritidsledare. Handledarna måste ha möjlighet att utföra uppdraget i sin tjänst.
 • 5-8 unga ska tas ut till KulturCrew. Den unga arrangörsgruppen bör ha en jämn könsfördelning och representera verksamhetens mångfald.
 • Möjligheter för de unga arrangörerna och handledare att ha möten, planera och genomföra arrangemang tillsammans
 • Tid för handledare att delta i de digitala regionala nätverksträffar
 • Handledare och de unga arrangörerna ska kunna åka på 1-2 utbildningsdagar per läsår.

VAD BIDRAR NORRBOTTENSMUSIKEN OCH ARRANGÖRER I NORR MED?

 • Projektledning och projektsamordning regionalt
 • Personalinsats för stöttning av kommunal samordnare och lokal handledare
 • Nätverk och kompetens
 • Informationsmaterial om projektet
 • Kickoff/inspirationsdag och informationsmöte för deltagande kommuner
 • T-shirts och handbok till de unga som är med i KulturCrew.
 • Utbildningsdag för de blivande unga arrangörerna då de bland annat får utbildning i o
  • Värdskap: Ta emot artister, gäster och publik och hälsa välkomna, göra presentation.
  • PR & Marknadsföring: Uppmärksamma att det kommer ett arrangemang till skolan/kommunen, sätta upp affischer, kontakta lokaltidningen o.s.v.
  • Teknik och scenarbete: Förbereda lokalen, hjälpa till att ställa i ordning och finnas till hands för det som behövs.
  • Budget & Planering: Hur lyckas vi med egna arrangemang? Från budget, planering, genomförande och utvärdering.
  • Kulturupplevelse och/eller studiebesök

SAVE THE DATE

 • 3 Juni 2023 regional Utbildningsdag för unga arrangörer och deras handledare.

Vill du veta mer om projektet?  

Kontakta Åsa Danell asa.danell@norrbotten.se 0920 - 23 66 81

Här kan du ladda ner informationen på den här sidan som en PDF.

Läs om KulturCrew Norrbotten på Arrangörer i Norrs hemsida: https://arrangorerinorr.se/projekt/kulturcrew/

 

Bakgrund KulturCrew

Först ut i Sverige med KulturCrew var Skåne som startade sitt projekt 2016 i samverkan med Riksteatern Skåne och Musik i Syd. Modellen har funnits i Danmark sedan 2010 och idag finns KulturCrew på över 100 danska skolor i olika kommuner. Läs mer här (länken öppnas i ett nytt fönster): https://kulturcrew.dk. 2020 startades det även KulturCrew i Kina och USA. I Sverige har vi ett nationellt nätverk där vi utbyter idéer och erfarenheter. Läs mer på KulturCrews nationella hemsida.

Vi ser en styrka i att KulturCrew sprider sig som en nationell och internationell modell för ungt arrangörskap, där vi genom dialog och inspiration från övriga län kan hitta vår unika form för Kulturcrew i Norrbotten. Vårt mål med projektet är att få till en samverkan mellan kommun och region för att ge likartade förutsättningar för barn- och unga i kommunerna att i tidig ålder få bekanta sig med arrangörskapets olika delar. Det är ett viktigt första steg för ett utvecklat arrangörskap med stark lokal förankring, något som i förlängningen bidrar till att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer här i Norrbotten. 

Kulturcrew är ett samarbetsprojekt mellan Norrbottensmusiken och föreningen Arrangörer i Norr, finansierat av Region Norrbotten och Sparbanken Nord.