KULTURCREW

- ungt arrangörskap i Norrbotten

Kulturcrew är ett samarbetsprojekt mellan Norrbottensmusiken och föreningen Arrangörer i Norr. Ett projekt som ska ge barn och unga kompetens, större ansvar och mer inflytande när det gäller kulturarrangemang och kulturaktiviteter i länet.

Gällivare, Jokkmokk och Arvidsjaur har valts ut som pilotkommuner där arbetet med att etablera och utveckla en metod för KulturCrew i Norrbotten pågår.

Modellen KulturCrew

KulturCrew är ett koncept som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 18 år. Konceptet går ut på att deltagarna lär sig att planera och genomför kulturarrangemang, på sin skola, fritidsgård eller kulturskola. De kommuner som blir erbjudna att ansluta sig till projektet utser lokala mentorer inom sin kommun. Mentorerna rekryterar sedan ungdomar och varje Crew består av 5-8 deltagare. Det är frivilligt och helt kostnadsfritt för ungdomarna att delta.

Vad gör ett KulturCrew?

 • Utbildas inom arrangörskapets alla delar
 • Planerar och genomför olika kulturarrangemang
 • Arbetar praktiskt och på plats med kulturarrangemang
 • Sprider information om vad som är på gång inom kultur
 • Kan agera referensgrupp för kommunens kultursamordnare och lokala arrangerande föreningar – unga experter helt enkelt

Varför ska en kommun ansluta sig till KulturCrew?

 • För att ge barn och unga inflytande och delaktighet i kulturlivet
 • För att stärka kompetensen inom kulturarrangemang hos unga i kommunen
 • För att bredda det kulturella nätverket både inom och utanför kommunen
 • För att främja det unga arrangörskapet i kommunen

Vad krävs av en kommun som ansluter sig till KulturCrew?

 • En ansvarig person inom kommunen, ex kultursamordnare som rekryterar och håller kontakt med deltagande verksamheter
 • 5 000 kronor i grundfinansiering/crew
 • Samverkan kring utbildningsdagar i de fall de arrangeras i aktuell kommun

Vad krävs för att en kommunal verksamhet ska vara med i KulturCrew?

 • Berörda chefer ska stå bakom beslutet
 • En till två personer ska utses som handledare, det kan vara t.ex. en lärare, bibliotekarie eller fritidsledare. Handledarna måste ha möjlighet att kunna utföra uppdraget i sin tjänst.
 • 5-8 unga ska tas ut till KulturCrew. Crewet bör ha en jämn könsfördelning och representera skolans mångfald.
 • Möjligheter för Crew och handledare att ha möten
 • Handledare och Crew ska kunna åka på ca 2 utbildningsdagar per läsår.

Vad bidrar Norrbottensmusiken och Arrangörer i Norr med?

 • Projektledning och projektsamordning regionalt
 • Personalinsats för stöttning av kommunal samordnare och lokal handledare
 • Nätverk och kompetens
 • Informationsmaterial om projektet
 • Kickoff/inspirationsdag och informationsmöte för deltagande kommuner
 • Utbildningsdag för de blivande unga arrangörerna då de får utbildning i:
  • Värdskap: Ta emot gäster och publik och hälsa välkomna, göra presentation.
  • PR & Marknadsföring: Uppmärksamma att det kommer ett arrangemang till skolan/kommunen, sätta upp affischer, kontakta lokaltidningen o.s.v.
  • Teknik och scenarbete: Förbereda lokalen, hjälpa till att ställa i ordning och finnas till hands för det som behövs.

Vill du veta mer om projektet?  

Kontakta Åsa Danell asa.danell@norrbotten.se 0920 - 23 66 81

 

Bakgrund KulturCrew

Först ut i Sverige med KulturCrew var Skåne som startade sitt projekt 2016 på tolv skolor i sex kommuner, i samverkan med Riksteatern Skåne och Musik i Syd. Modellen har funnits i Danmark sedan 2010 och idag finns KulturCrew på över 100 danska skolor i olika kommuner. Läs mer här (länken öppnas i ett nytt fönster): https://kulturcrew.dk. 2020 startades det även KulturCrew i Kina och USA.  Svenska regioner som tagit konceptet till sig är bland andra Skåne, Kronoberg, Blekinge, Värmland, Västra Götaland och Västernorrland. Vi ser en styrka i att KulturCrew sprider sig som en nationell och internationell modell för ungt arrangörskap, där vi genom dialog och inspiration från övriga län kan hitta vår unika form för Kulturcrew i Norrbotten.

Vårt mål med projektet är att få till en samverkan mellan kommun och region för att ge likartade förutsättningar för barn- och unga i kommunerna att i tidig ålder få bekanta sig med arrangörskapets olika delar. Det är ett viktigt första steg för ett utvecklat arrangörskap med stark lokal förankring, något som i förlängningen bidrar till att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer här i Norrbotten. 

Kulturcrew är ett samarbetsprojekt mellan Norrbottensmusiken och föreningen Arrangörer i Norr, finansierat av Region Norrbotten och Sparbanken Nord.

            

        


Foto: Søren Kløft