Arctic Pulse

Hur låter den arktiska pulsen? Det ska vårt kulturarvsprojekt Arctic Pulse utreda.

Under 2019 till 2022 driver Norrbottensmusiken ett omfattande Interreg/EU-projekt tillsammans med Kultur i Troms i Nord-Norge och Uleåborgs kommun i Finland. Projektet ska öka utbytet av musikproduktioner på hela Nordkalotten och synliggöra regionens musikutbud i besöksnäringen.

På Norrbottensmusiken leds projektet av Peter Hauptmann.

Porträttbild av Peter Hauptmann

Vad är Arctic Pulse?

– Det är ett kultur- och turistprojekt och kortfattat förklarat kan man säga att halva projektet handlar om att göra ett musikutbyte mellan norra Finland, norra Norge och norra Sverige. Den andra halvan handlar om att paketera musiken som finns på Nordkalotten gentemot turistnäringen.

Har det prövats på något liknande? Har ni någon förebild?

– Mellan 2008 och 2014 gjorde Norrbottensmusiken ett liknande EU-projekt, Music on Top, som var ett mer renodlat musikprojekt som jobbade med musikutbyten mellan Norrbottensmusikens ensembler och andra ensembler i Uleåborg i Finland och i Nord-Norge.

"Tanken är att besökare som kommer till Nordkalotten också kan få upptäcka att det finns intressant musik och kultur här. Det är inte bara vildmark!

 Vad är syftet med projektet?

– Syftet är att fortsätta utveckla musikutbytet som startade med det förra projektet, som också var ett stort projekt. I det här projektet ingår också att göra vårt musikutbud intressant för turister. Vi har påbörjat det jobbet med att sammanställa smakprov av artister som verkar på Nordkalotten på Arctic Pulses hemsida. Så där kan man gå in och botanisera på vad som regionen har att erbjuda. Och tanken är att turister och besökare som kommer till olika platser på Nordkalotten – kanske främst för att de vill se norrsken eller besöka någon skidort eller naturupplevelse – också kan få upptäcka att det finns intressant musik och kultur här. Det är inte bara vildmark!

Kommer Arctic Pulse att producera produktioner eller är ni bara en stöttande finansiär?

– Det är både och. Det kommer produceras, för svensk del, produktioner för Norrbottensmusikens fasta ensembler. Men vi också möjlighet i projektet att stötta frilansande artister och ensembler som vill ut på turné i norra Finland eller norra Norge. Det här projektet har vissa målsättningar, så vi försöker hitta artister som funkar med de målsättningarna. Vi ska dels jobba gentemot turistnäringen, men vi ska också måna om kulturarvet vilket gör att samisk musik, folkmusik och minoritetsmusik har ett särskilt fokus men också kulturarvet i ett modernt perspektiv, hur har musiken formats här i olika genres? Det blir ett urval av allt möjligt!

"Samisk musik, folkmusik och minoritetsmusik har ett särskilt fokus men också kulturarvet i ett modernt perspektiv, hur har musiken formats här i olika genrer?"

Kan du berätta om några av de projekt som ni stöttat eller jobbat med?

– Vi har bland annat haft en produktion från Norge som turnerat i Norrbotten och norra Finland, Marja-Liisa Orgesuite. Det är våra kollegor i Norge, Kultur i Troms och Folkmusik i Nord, som är ansvariga för den produktionen. Då använder man den norska budgeten i projektet så att de kan göra en turné med konserter som vi har erbjudit till arrangörer i Norrbotten och norra Finland. På samma sätt kommer vi med Norrbottensmusikens ensemble Norrbotten NEO till Nordlysfestivalen i Tromsö den 28 januari 2020. Vi kommer också skicka upp ett frilansande band som heter Meänland, de spelar reggae på meänkieli. En annan frilansande grupp vi valt att stötta med en turné i Nord-Norge är Anja Storelv Band i februari. Då kommer Kultur i Troms och Folkmusik i Nord att försöka hitta lämpliga arrangörer i Nord-Norge så att Anja Storelv Band kan spela där. Det hade inte varit så lätt för de här bandet att göra det själva, om vi inte hade stöttat dem finansiellt. Sen ska vi ut med våra egna ensembler, Norrbotten Big Band och andra. Projektet pågår till 2021, så det finns tid att arbeta med det här utbytet. Från Finland kommer Uleåborgs symfoniorkester och besöker Kulturens hus i Luleå nästa höst, och eventuellt också Piteå. Det kommer mindre produktioner från Kultur i Troms. Det blir förhoppningsvis massor av aktiviteter!

Om du får drömma fritt, vad har hänt med Arctic Pulse när projektet är slut?

– Realistiska drömmar vore till exempel att Norrbottens kultur- och musikarrangörer börjar känna till våra kollegor i Nord-Norge och norra Finland och vice versa. Om vi som arrangerar och producerar musik får bättre kännedom om varandra kan vi – utan projektstöd – skapa ett bättre utbyte i framtiden. Vi har till exempel ingen fullskalig symfoniorkester i Norrbotten, men det finns i Uleåborg, det är bara tre timmar bort. I Nord-Norge har de många fler professionella ensembler med anställda samiska musiker och folkmusiker. Det kan vara ett komplement för Norrbotten att få in i vårt utbud. På samma sätt som att Norrbottensmusikens produktioner kommer ut till Nord-Norge och norra Finland.

– Det andra målet är att de som jobbar i besöksnäringen får upp ögonen för kultur och musik och tar in det i sitt utbud när de paketerar upplevelser för turister och besökare, så att de får upptäcka att det här också finns spännande konserter och kulturupplevelser. Sen ser jag att det redan nu finns potential att utveckla det här konceptet ännu mer, men man får börja med de här två-tre åren så man får hitta de rätta bitarna för att ta det vidare, speciellt den här turistbiten som är ny för oss på Norrbottensmusiken.

Finns intresset från norrbottningarna att se akter från resten av Nordkalotten?

– Absolut, intresset finns. Bara arrangörerna får lära känna utbudet av vad som finns i Nord-Norge och norra Finland så kommer de se att det kompletterar Norrbottensmusiken på ett bra sätt, och på så sätt kan arrangörer i Norrbotten erbjuda sin publik en bredare repertoar genremässigt och utbudsmässigt.

Mer om projektet hittar du på: www.arcticpulse.eu

För mer information, kontakta projektledare Peter Hauptmann, 0920 - 23 66 82, peter.hauptmann@norrbotten.se