Tillgänglighet

Våra konserter ska kunna nås av alla!

Norrbottensmusiken producerar, tillhandahåller och förmedlar musik och föreställningar till arrangörer i hela länet. Strävan är att våra konserter och föreställningar ska kunna nås av alla. Vi som institution är hyresgäster – eller turnerar runt till olika lokaler – och kan då inte på egen hand fatta beslut om ingrepp i byggnader. Men vi kan vara ambassadörer för ökad tillgänglighet och driva på arbetet genom att föra dialog med ägaren eller arrangören.
Har du funderingar inför ett konsertbesök där konserterna kommer ifrån oss – tveka inte att kontakta oss, så försöker vi hjälpa dig i samarbete med arrangören.

Telefon: 0920-23 66 66

Mejl: norrbottensmusiken@norrbotten.se, annelii.backman@norrbotten.se

De lokaler där vi har våra abonnemangskonserter i Kulturens hus i Luleå och i Studio Acusticum i Piteå är tillgänglighetsanpassade och hiss finns mellan alla våningsplan.

Tillgänglighet Kulturens hus, Luleå 
http://www.kulturenshus.com/om-oss/tillganglighet/

Tillgänglighet Studio Acusticum, Piteå
http://www.studioacusticum.com/kontakt/

Du som är arrangör kan "bussa" din publik till närliggande konsertort
Är du arrangör och vill att publik på din ort ska kunna ta del av en konsert på närliggande ort? Då finns det möjlighet att genom oss boka gratisbussar för att ta publiken till den aktuella spelplatsen.

Tänk på allergikerna!
Undvika att bära starka parfymer eller kläder som varit i direktkontakt med djur för att underlätta för allergiker att vistas i offentliga lokaler.