Vill du turnera med oss?

Norrbottensmusiken söker lokala artister och grupper till vårt programutbud för barn och unga i länet 2025. Har du en produktion eller en idé – tveka inte, anmäl dig till Showcase 2024! Alla genrer är välkomna. Det är viktigt att den levande musiken har en framträdande roll och att produktionen är riktad mot publiken barn och unga. Ni som söker ska vara bosatta i eller ha anknytning till Norrbottens län.

VÅRA ÅLDERSGRUPPER

Din produktion behöver inte vara anpassad för hela åldersspannet 3-18 år utan den kan istället vara anpassad till en eller flera åldersgrupper exempelvis enbart för åldrarna 3-5 år eller både 3-5 och 10-12 år.

Våra åldersgrupper är följande:

  • 3-5 år (förskola)
  • 6-9 år (lågstadiet)
  • 10-12 år (mellanstadiet)
  • 13-15 år (högstadiet)
  • 16-18 år (gymnasiet) 

OLIKA TYPER AV KONSERTFORMER

Våra barn- och ungdomsproduktioner visas till största delen i skolorna runt om i länet men i vissa fall förekommer även familjeföreställningar, se nedan för mer information. I anmälan behöver du inte ange vilken konsertform/-er som passar din produktion utan det blir aktuellt om produktionen blir uttagen till att medverka i kommande programutbud 2025. Dock kan det vara bra att känna till våra konsertformer och ha dem i bakhuvudet vid utformningen av din produktion.

Skolkonserter
Föreställningar som visas för barn och lärare på förskolor och skolor, vanligtvis under lektionstid.

Familjeföreställning
Familjeföreställningen är en offentlig konsert för barn och vuxna som oftast ges dagtid lördag-söndag.

Anmälan

Anmäl dig redan idag via den här länken SHOWCASE 2024 (simplesignup.se) eller till vår barn- och ungdomsproducent Åsa Danell asa.danell@norrbotten.se, 0920-23 66 81. Sista anmälningsdag är 4 februari 2024.

KONTAKT

Efter att anmälningstiden för Showcase passerat återkopplar vi till er med mer information om hur Showcase-dagen genomförs. Har du frågor eller funderingar gällande din anmälan eller deltagande går det bra att kontakta våra barn- och ungdomsproducent Åsa Danell asa.danell@norrbotten.se, 0920-23 66 81

Varmt välkommen med er anmälan!