Välkommen till Arctic Light

Arctic Light är en färgstark scenisk vokalensemble för unga tjejer i Norrbotten, som med nyfikenhet utforskar nya rum för körsången och skapar upplevelser för flera sinnen. Kören, som 2014 gick in på sitt tionde år, har idag 16 medlemmar i åldern 16–25 år från hela länet och är en kreativ växtplats där unga sångerskor har möjlighet att utvecklas, synas och växa genom att musicera tillsammans.