Susanna Lindmark prisas av Kungliga Musikaliska Akademien

Vi är så glada och stolta över att få berätta att Susanna Lindmark, dirigent och konstnärlig ledare för vokalensemblen Arctic Light, har tilldelats Kungliga Musikaliska Akademiens medalj för Tonkonstens Främjande. Utmärkelsen är Kungliga Musikaliska Akademiens allra främsta och medaljen överräcktes vid akademiens Högtidssammankomst av prinsessan Christina.

Motivering

Susanna Lindmark tilldelas medaljen för sitt outtröttliga och kreativa arbete med att stärka och utveckla körsången och musiklivet i norra Sverige. Hennes ensemble Arctic Light har sedan 2004 gett unga kvinnliga sångare från Norrbotten möjlighet att utvecklas både som människor och musiker, genom ett inkluderande musicerande på hög konstnärlig nivå. I sin motivering skriver också Kungliga Musikaliska Akademien att ”Lindmark finner ständigt nya vägar för körsången som uttrycksform och är initiativtagare till och projektledare för det nyligen grundade Körcentrum Nord”.

- Jag nyper mig i armen för att vara säker på att det inte bara var en dröm. Jag är stolt, glad, hedrad och tacksam, säger Susanna Lindmark.