Välkommen till Norrbottens Ungdomssymfoniker

Att ge ungdomar möjlighet att växa i sitt musicerande är ett självklart uppdrag för Norrbottensmusiken. Genom Norrbottens Ungdomssymfoniker arbetar vi långsiktigt med konstnärlig- och pedagogisk verksamhet för barn och unga för att främjar återväxten av musiker och bidrar till en fortsatt utveckling av länets kulturella livsmiljö.