Arctic Youth Jazz Orchestra

Arctic Youth Jazz Orchestra (AYJO) är en viktig del inom Norrbotten Big Band och har funnits i Norrbottensmusikens verksamhet sedan 1997. Grundidén med orkestern är att skapa möten mellan de professionella musikerna i Norrbotten Big Band och ungdomar som satsar på musik. AYJO, som består av ca 25 ungdomar i åldrarna 14–21 år, rekryteras från kulturskolorna i Norrbotten och träffas cirka tre gånger per år.