Existens – ett projekt i tiden

I mitten av mars 2020 var planen att vi alla skulle få träffas i Piteå för att tillsammans skapa musiken till Existens: Arctic Light, GöteborgsOperans Ungdomskör samt tonsättaren John Barber och librettisten Hazel Gould från England. Samma vecka tog smittspridningen av Covid-19 nya höjder och omvärlden sattes på paus. Vad skulle vi nu göra med ett projekt vars kärnvärden bygger på medskapande, att lära känna varandra och delaktighet? Med en arbetsprocess som är för spännande och viktigt för att ställa in gnuggade vi geniknölarna och blev lösningsorienterade.

Existens har minst sagt blivit ett projekt i tiden, då pandemin inte bara påverkat hur vi tagit oss an genomförandet – hela temat har fått ett helt nytt djup! Vem är jag i mig själv, i förhållande till andra och hur påverkas vår syn på existens under en så omvälvande tid som Covid-19 ställt oss inför? Det innehåll som verket fått har präglats och inspirerats av omvärlden, växlar mellan makro- och mikroperspektiv i en tematik som tar oss från den stund då allt skapades, genom evolutionen och kriser för att kulminera i framtidsvisioner. 

20191004_165936(0).jpg
Från kick-offen av Existens hösten 2019

Istället för en fullmatad helg med musikskapande har processerna tagit oss till flera digitala träffar, där de unga sångarna fått arbeta med John Barber och Hazel Gould både varje kör separat, men även alla tillsammans.

Detta har resulterat i inspirerande och kreativa stunder som överträffat all förväntan i detta digitala format. Tänk vad som kan åstadkommas med vilja, mod och förmågan att kunna tänka och anpassa sig efter vad situationen tillåter. Med hjälp av övergripande huvudteman och tillhörande bildmaterial har Barber och Gould guidat körmedlemmarna i skapande workshops, fångat upp ord och melodiska fraser och sedan förvaltat detta. Mellan varje workshop har Barber och Gould även kunnat presentera korta utdrag och strofer för att visa deltagarna vad alla deras idéer resulterat i.

Nu är det med spänd förväntan vi blickar fram mot slutet av sommaren 2021 då vi får börja repetitionerna. I samband med läslovet under hösten planeras en träff uppe i Piteå då vi går in i processen att samrepetera, göra improvisatoriska workshops och kopplar på regissör. 

I omställningen med Existens vill vi dessutom rikta ett stort och varmt Tack till Stiftelsen Signatur, vår stora huvudsponsor i Existensprojektet, för deras förståelse, lyhördhet och uppskattning i arbetet med digitala lösningar. Utan er hade det inte varit möjligt.