Existens – ett projekt i tiden

I mitten av mars 2020 var planen att vi alla skulle få träffas i Piteå: Arctic Light, GöteborgsOperans Ungdomskör samt tonsättaren John Barber och librettisten Hazel Gould från England. Samma vecka tog smittspridningen av Covid-19 nya höjder och omvärlden sattes på paus. Vad skulle vi nu göra med ett projekt vars kärnvärden bygger på medskapande, att lära känna varandra och delaktighet? Med ett projekt som är för spännande och viktigt för att ställa in gnuggade vi geniknölarna och blev lösningsorienterade.

Existens har minst sagt blivit ett projekt i tiden, då pandemin inte bara påverkat hur vi tagit oss an genomförandet – hela temat har fått ett helt nytt djup! Vem är jag i mig själv, i förhållande till andra och hur påverkas vår syn på existens under en så omvälvande tid som Covid-19 ställt oss inför? Det innehåll som verket fått har präglats och inspirerats av omvärlden, växlar mellan makro- och mikroperspektiv i en tematik som tar oss från den stund då allt skapades, genom evolutionen och kriser för att kulminera i framtidsvisioner.

Jag älskar verkligen att vara med och skapa nya musikupplevelser 

- Jag älskar verkligen att vara med och skapa nya musikupplevelser och projektet Existens, som vi har tillsammans med Arctic Light och Susanna Lindmark, har med alla bitar som jag brinner för, säger Ida Rosén Hamrå, musikalisk ledare GöteborgsOperans Ungdomskör

- Att få träffa nya människor och skaffa nya kontakter. Att skapa text, musik och drama, en berättelse tillsammans i formen musikteater är något jag tycker väldigt, väldigt mycket om.

Istället för en komprimerad helg med musikskapande har processerna tagit oss till flera digitala träffar, där de unga sångarna fått arbeta med John Barber och Hazel Gould såväl som separat kör för kör som tillsammans i stor grupp. Detta har resulterat i inspirerande och kreativa stunder som övergått all förväntan i detta digitala format. Tänk vad som går att åstadkomma med vilja, mod och förmågan att kunna tänka och anpassa sig efter vad situationen tillåter. Med hjälp av övergripande huvudteman och tillhörande bildmaterial har Barber och Gould guidat körmedlemmarna i skapande workshops, fångat upp ord och melodiska fraser och sedan förvaltat detta. Mellan varje workshop har Barber och Gould även kunnat presentera korta utdrag och strofer för att visa deltagarna vad alla deras idéer resulterat i.

Vi har trots allt kunnat genomföra digitala workshops där alla sångare i körerna får vara möjlighet att vara delaktiga

- Jag är väldigt glad över det samarbete som vi har med den engelske tonsättaren John Barber och librettisten Hazel Gould, säger Susanna Lindmark, konstnärlig ledare och grundare Arctic Light. 

- De har trots alla utmaningar som pandemin har medfört, kunnat genomföra digitala workshops där alla sångare i körerna får vara möjlighet att vara delaktiga i skapandet av ett verk som kommer att uppföras i föreställningen. 

20191004_165936(0).jpg
Från kick-offen av Existens hösten 2019

I omställningen med projektet vill vi dessutom rikta ett stort och varmt Tack till Stiftelsen Signatur, vår stora huvudsponsor i Existensprojektet, för deras förståelse, lyhördhet och uppskattning till arbetet i projektet. Utan er hade det inte varit möjligt.

Nu är det med spänd förväntan vi blickar fram emot slutet av sommaren 2021 när det färdiga partituret ska levereras så att repetitionerna kan börja. I samband med läslovet under hösten planeras en träff uppe i Piteå där vi går in i processen att samrepetera, göra improvisatoriska workshops och kopplar på regissör.