Barn och Ungdom

Rösträtt: Yalla yalla med Alaá!

Hur låter en vaggvisa på arabiska? Går det att hitta en väg till varandra över språken?

I denna interaktiva sångstund, där Alaá Rashid plockar fram musikaliska skatter från det arabiska folkarvet och väver in sånger på svenska, engelska och andra språk som barnen behärskar, blir flerspråkigheten ett genomgående tema.

Alaá Rashid är sångare, skådespelare och dramapedagog, utbildad vid Konstakademin AL-Fonon Al-Jamila i Bagdad och Teaterhögskolan i Malmö. Han har jobbat i flera länder, men också för kulturinstitutioner i Sverige, bland annat Malmö Opera, Helsingborgs stadsteater, Regionteatern Blekinge och Kronoberg och Teater Jalada. Arabiska är den flerspråkiga Alaá Rashids modersmål.

RÖSTRÄTT ...

ger den dagliga förskoleverksamheten chansen att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera – utifrån barnens egna tonarter och stämband! Förskolorna får träffa en sångcoach och gå igenom ett tredelat upplägg bestående av:

  1. Uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  2. Delaktighet i sång och rörelse
  3. Lyssna när sångcoachen sjunger för barnen

Rösträtt är ett nationellt samverkansprojekt genom YAM Sweden (Regional Musik i Sveriges verksamhet för barn och unga) som tilldelats pengar från Kulturrådet för att arbeta långsiktigt med att stärka sången i förskolan.