- Det är en fantastik erfarenhet och utveckling för mig

Countertenoren Viktor Priebe har under de senaste åren sjungit på operascener i Polen, Tyskland och Irland. Hans engagemang som konsertsolist är omfattande och repertoaren sträcker sig över ett stort tidsspann – från tidig musik, via klassicismens och romantikens opera till samtid musik. Nu möter vi honom i rollen som Kärlekens väsen i Piteå Kammaroperas föreställning BLY. 

Hur är det att sjunga rollen som ”Kärlekens väsen”?

- Det är en fantastik erfarenhet och utveckling för mig tack vare rollen. Och då syftar jag en stor del till den psykologiska aspekten som man går igenom som sångare när man skapar och interpreterar en roll och sammankopplingen den har med de andra karaktärerna.

- Kärleksväsendets lätthet och nonchalans över tunga mänskliga situationer speglar sig i musiken och melodin väsendet sjunger. Jag interpreterar det som att de vill visa hur ofta sådana svåra mänskliga situationer förekommer dagligen.

Kärleksväsendets lätthet och nonchalans över tunga mänskliga situationer speglar sig i musiken och melodin

Vad är unikt med den här operan jämfört med andra operor som du jobbat med?

- Det som är unikt för mig generellt med nyskrivna verk är att jag som sångare har friheten att skapa rollen hur jag själv uppfattar den och den oöverträffade möjligheten att få diskutera olika aspekter kring musiken och librettot med de som skrivit den är något man inte får uppleva ofta när man sjunger äldre opera. Med äldre verk så har många åsikter och tankar kring hur verk borde vara framförda, se ut eller vara interpreterade. Och det är en form av begränsning för oss sångare för att vara mer kreativa som ibland är väldigt svårt då kreativitet är i vår natur.

Hur kommer det sig att du blev operasångare?

- Mina föräldrar insåg att jag sjöng hela tiden och skickade mig till olika musiklärare. Ju äldre jag blev desto mer blev det säkert att det är den vägen jag borde ta, framför allt när min första riktiga sånglärare inom klassisk musik sade till mina föräldrar att jag troligtvis kommer vara en countertenor. Klassisk musik har alltid varit något jag känner mig ha varit skapad för.

Varför får man inte missa BLY?

- BLY är en opera mer originell musik och text vars uppmärksamhet kan fångas av varje person. Operor speglar livet och denna speglar den tid och situationer vi lever nu.

mer Om Viktor

Viktor Priebe är countertenor, bland annat utbildad vid Paderewski-akademin i Polen. Han är en verksam som operasångare och konsertsolist och har under de senaste åren sjungit på operascener i Polen, Tyskland och Irland. Hans engagemang som konsertsolist är omfattande och repertoaren sträcker sig över ett stort tidsspann – från tidig musik, via klassicismens och romantikens opera till samtid musik.