Den arktiska pulsen slår åter igen

– EU-projektet Arctic Pulse gör comeback på musikscenen efter ett drygt år i dvala. Tack vare att projekttiden förlängts siktar vi på att genomföra flera stora och små satsningar på Nordkalotten och därmed nå projektmålen, säger en försiktigt positiv projektledare Peter Hauptmann.

– Vi kommer kontakta arrangörer i Norrbotten löpande för att erbjuda attraktiva musikproduktioner från våra samarbetspartners i Nord-Norge och norra Finland, samt skicka ut artister från Norrbotten till våra grannländer. Genom projektets kulturutbyte ges en ypperlig chans att öka mångfalden
av högkvalitativt kulturutbud till Norrbottens arrangörer, utöka det nordiska samarbetet samt marknadsföra norrbottniska artister internationellt.

Arctic Pulse är starten på ett varumärkesbygge för lokalproducerad kultur i Arktiska Europa (a.k.a. Nordkalotten). Projektet kommer avslutas i september 2022.

KONTAKT

Peter Hauptmann
Projektledare
peter.hauptmann@norrbotten.se

FÖR MER INFORMATION

www.arcticpulse.eu
www.facebook.com/TheArcticPulse