Barn och Ungdom

(O)synlig(t) - folkmusik och nycirkus visualiserar mobbing

Folkmusikgruppen Bjäran och friteatergruppen Cirkus Elvira ger en banbrytande folkmucirkus-föreställning som behandlar värdegrund, synliggör mobbing och skapar förståelse för människors olikheter. Genom nycirkus, ny folkmusik, videoprojektioner och autentiska citat från ungdomar görs det osynliga synligt.

I föreställningen (O)synlig(t) får vi följa högstadieungdomars berättelser om hur normer och ramar påverkar identitetsskapandet. Till grund ligger ett stort förarbete av intervjuer och enkätsvar från ungdomar 15 år och unga vuxna som reflekterar över sin högstadietid.

PEDAGOGISK MATERIAL

Till föreställningen finns ett gediget pedagogiskt material på temat skolans värdegrund, identitetsskapande, normer och mobbing som kan användas som diskussions- och arbetsunderlag integrerat i ämnesundervisningen.

MEDVERKANDE

Folkmusikgruppen Bjäran: Magdalena Eriksson, fiol och sång, Christian Cuadra, saxofoner, synth och sång, Peter Bonde, gitarr och sång och Mattias Mårtensson, slagverk.

Cirkus Elvira: Erika Ahola, Johan Sjölund och Erik Glas.

Upphovspersoner till föreställningen och musiken: Magdalena Eriksson och Christian Cuadra. Regi, scenografi och kostym: Ann Jerbo. Foto och film: Lia Jacobi. Ljud och ljusdesign: Axel Antonsson och Carl-Adam Lundberg.