Genusfrågor inom musikvärlden diskuteras på Folk och Kultur

Vara konserthus, Norrbottensmusiken och Gotlandsmusiken samarbetar i projektet Jämställt Storband för ökad jämställdhet och jämnare könsrepresentation över tid inom de tre regionala storbanden – Visby Storband, Bohuslän Big Band och Norrbotten Big Band.

Första året i projektet (2017) genomfördes djupintervjuer för ökad förståelse för mekanismer och strukturer som kan ha betydelse för den ojämna könsrepresentationen.  Djupintervjuer gjordes med grupper som i mindre grad är representerade i de professionella regionala storbanden. Under andra året i ett förhoppningsvis treårigt projekt arbetar vi med frågorna inom respektive organisation. Bland annat i form av workshops om jämställdhet och normkritik. Under andra projekt-året vill vi även lyfta frågorna tillsammans med andra aktörer inom musik- och utbildningsväsendet.


vi bjuder in till ett dialogmöte för utbyte av tankar och perspektiv på genus och jämställdhetsfrågor inom musikvärlden

Den 8 februari  2019 deltar Jämställt Storband på Folk och Kultur i Eskilstuna. Under vår programpunkt Individuella val och kollektiva kulturer bjuder vi in till ett dialogmöte för utbyte av tankar och perspektiv på genus och jämställdhetsfrågor inom jazz- storbands- och musikvärlden.

Mötet inleds med en föreläsning av Cecilia Björck som är lektor i pedagogik med inriktning mot ungdomsforskning vid Göteborgs universitet och som bland annat forskar om musikverksamheters jämställdhetsarbete.

Mer om programpunkten samt anmälan till folk och kultur hittar du här:

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller input till projektet!


Ida Jarlgren

Projektledare för Jämställt storband
ida.jarlgren@gotlandsmusiken.se
073-0238566

 

Den 8 feb 2019 deltar Jämställt Storband på Folk och Kultur i Eskilstuna. Under vår programpunkt Individuella val och kollektivakulturer bjuder vi in till ett dialogmöte för utbyte av tankar och perspektiv på genus och jämställdhetsfrågor inom jazz-, storbands- och musikvärlden. Mötet inleds med en föreläsning av Cecilia Björck som är lektor i pedagogik med inriktning mot ungdomsforskning vid Göteborgs universitet och som bland annat forskar om musikverksamheters jämställdhetsarbete.

Mer om programpunkten samt anmälan till Folk och Kultur hittar du här.