Norrbottensmusikens prioritet är att musiken ska få klinga!

Norrbottensmusiken liksom övriga kulturverksamheter står inför stora utmaningar i en tid då vår verksamhet behöver ställa om och hitta alternativa vägar till publiken. Just i en tid som denna när fysiska möten är begränsade ser vi att kulturen behövs mer än någonsin, som en källa till glädje, tröst och förhoppningsvis lindring i den ofrivilliga isolation som många befinner sig i.

I överenskommelse med våra arrangörer såväl i länet som nationellt har vi fattat beslut om att inte genomföra inplanerade konserter och aktiviteter under april och maj månader. Vi har jobbat hårt för att i möjligaste mån flytta planerade turnéer framåt i tid. Tillsammans ser vi nu över i vilken form vi kan nå publiken. Det arbetet är redan inlett. Vi gör allt för att minimera omfattningen av inställda konserter eftersom vår högsta prioritet är att musiken ska få klinga och fortsatt berika och beröra!

Ta nu hand om varann så ses vi snart! 

Anna Jirstrand Sandlund, Länsmusikchef