Nu drar vi igång körcentrum nord!

Under Coronapandemin har inget varit som förut. Kulturen och musiken har tagit paus. Körsång som i vanliga fall är hälsofrämjande för både kropp och själ blev över en natt en smittspridningsfaktor och sången tystnade.

Under hösten kommer Norrbottensmusiken att arbeta för att skapa möjligheter för en långsiktig satsning; ett Körcentrum Nord, en plattform för körlivet inom Region Norrbotten. Och satsningen är inte för bara de redan inbitna körälskarna, vi vill sprida sångens kraft till ALLA som vill vara med.

– Vi ska alla verka för en uthållig demokrati, öka möjligheten för människor att delta och att vara medskapande. Vi vill med Körcentrum Nord bidra till att skapa attraktiva samhällen och ge förutsättningar för en stärkt psykisk hälsa och välbefinnande i alla åldrar, säger Anna Jirstrand Sandlund, länsmusikchef på Norrbottensmusiken, om satsningen som kommer att ledas av Susanna Lindmark, som blir projektledare för uppstartsarbetet och kartläggningen för Körcentrum Nord.

Runt om i Sverige finns omkring 600 000 körsångare, och en del av dessa finns förstås även i Region Norrbotten. Under Coronapandemin har inget varit som förut. Kulturen och musiken har tagit paus. Körsången har tystnat. Inte bara i Norrbotten och Sverige, utan över hela världen har tusentals körsångares röster som vanligtvis klingat i harmoni med varandra nu fått en lång och oönskad paus. Körsång som i vanliga fall är hälsofrämjande för både kropp och själ blev över en natt en smittspridningsfaktor och sången tystnade. Norrbottensmusiken vill rusta för att stärka körsången när pandemin är över för att återigen höra sången klinga och låta röster i alla åldrar få bli hörda.

– Vi har sett att det verkligen behövs en gemensam plattform för körlivet, att Norrbottensmusiken kan vara ett paraply för att människor i länet ska kunna få musicera tillsammans även om man inte är med i en kör. Den här satsningen ska vara för alla som längtar efter att få sjunga, säger Susanna Lindmark.

– Det finns regionala körplattformar som t ex Körcentrum Väst och Körcentrum Syd i södra Sverige så den här satsningen känns angelägen utifrån vårt regionala perspektiv här i norra delen av Sverige. Med tanke på att körlivet är så stort känns det extra angeläget och roligt att få vara en del i en verksamhet som betyder så mycket för så många, fortsätter Susanna.

Samverkan och samarbete

Satsningen på en körplattform syftar till att skapa möjlighet till samverkan för att utveckla, stötta och stärka körsången i Norrbotten och norra Sverige.

– Grundtanken med ett Körcentrum är samverkan med körlivet och de aktörer som på olika sätt arbetar med det. Här finns Musik- och kulturskolor och arrangörer ute i kommunerna, körlivets medlemsorganisationer, de musikutbildningar som finns i regionen, Svenska kyrkan och studieförbund. Vi vill lyssna av vilka behov som finns och hitta former för att samverka på olika sätt, det känns oerhört viktigt. Det kommer att vara vår utgångspunkt. Precis som körsång är något som man gör tillsammans vill vi ha öppna dörrar och vara lyhörda.

Stärka och utveckla körlivet

Körcentrum NORD vill stötta, stärka och utveckla genom en rad aktiviteter och under hösten kommer man inrikta sig på några väl utvalda. Till exempel vill vi starta ett Music Teachers Choir - en kör för den som leder kör, är musiklärare eller kyrkomusiker – där man får ladda sina egna batterier genom att själv får sjunga i kör. Det kommer att handla om att gå utanför sin egen box och prova nya metoder att sedan använda i sin egen kör.

En annan aktivitet som planeras är också Sing a long-konserter på turné som ger alla chansen att vara med! Oavsett om man sjunger i kör eller inte är konserten för dig och med dig. Här hjälps man åt att lyfta taket och brista ut i skönsång. Tillsammans. Med professionella musiker och ett gäng härliga körsångare på scenen skapar man tillsammans ett musikfyrverkeri!

Andra exempel på aktiviteter kan vara fortbildning för körledare, barn-och ungdomskördagar, körfestivaler större körprojekt där körer från regionen samlas och deltar.

– Även om vi är i startgroparna så finns många idéer för framtiden och vi vill lyssna av vilka behov som finns ute i regionen. Ett regionalt körcentrum kan bidra med sådant som mindre aktörer har svårt att mäkta med själva. Tillsammans blir vi starka, säger Susanna.

Främja fysisk och psykisk hälsa

Att sjunga tillsammans får hjärtan bokstavligen att klappa i takt och forskning visar att körsångare blir friskare, gladare och starkare. Man kommer i flow, hjälper varandra och blir vänner. Körsångens gemenskap kan bryta isolering och ohälsa och ger något för hela kroppen och själen.

Kontakt

Susanna Lindmark, projektledare
susanna.lindmark@norrbotten.se