KULTURSKOLA I HELA LANDET

Vårt spännande arvsfondsprojekt Kulturskola i hela landet går in på sitt sista verksamhetsår. I projektet jobbar alla kommunala kulturskolor i länet tillsammans med Åsa LundmarkNorrbottensmusikens kulturskolesamordnare, för att erbjuda mer kultur till fler barn och unga, där man bor. Bakgrunden till projektet är att barn och unga idag har ojämlik tillgång till kulturutövande. Det kan bero på geografi och socioekonomi men även kön och ålder.

– Det roligaste är att vi fått extra externa medel för vårt gemensamma arbete, berättar kulturskolesamordnare Åsa Lundmark.

– Satsningarna Kulturstark och Influera mera är två exempel som bidragit till närmare 2 miljoner extra för Norrbottens kulturutövande unga från Kulturrådet och Arvsfonden.

– Kulturstark handlar om att stärka psykisk hälsa genom kulturutövande och Influera mera är ett arbete med barn och ungas rätt till inflytande, delaktighet och medskapande.

– Sedan har vi några mindre gemensamma projekt som också fått extra medel, det bubblar överallt, avslutar en entusiastisk kulturskolesamordnare.

KONTAKT

Åsa Lundmark
Kulturskolesamordnare
asa.lundmark@norrbotten.se

MER INFORMATION

www.norrbottenskulturskolor.se