Projektet "Återväxt och tillväxt för blåsmusiken" har beviljats 2,5 miljoner kronor!

Norrbottensmusiken samarbetar med Blåsarsymfonikerna och Musik i Syd för att öka rekryteringen av blåsmusiker och främja blåsmusik som konstart. Projektet stöds av Kulturrådet och har nu även beviljats 2,5 miljoner kronor från Svenska Postkodstiftelsen för att fokusera på barn och ungas möjlighet att musicera.

Projektet involverar pedagoger, artister, nätverk och samarbetar med El Sistema för att nå nya målgrupper och stärka befintliga sammanhang. Fokus ligger på att nå ut till barn och unga som tidigare inte har haft möjlighet att musicera. Projektet genomförs i samverkan med Stockholms Blåsarsymfonikers vänförening och i samarbete med flera musikskolor bland annat Musikhögskolan i Piteå.

- Idag ser möjligheten för barn att få tillgång till ett eget musicerande mycket olika ut i Sverige. När det gäller orkesterinstrument, så som blåsinstrument, har antalet barn som börjar spela ett sådant instrument sjunkit drastiskt. Vi är därför glada över att stödja Vänföreningen till Blåsarsymfonikerna i deras arbete att möjliggöra för barn och unga att spela, och ta del av, blåsmusik och därmed också öka tillgången till kultur och eget skapande för målgruppen, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Läs hela pressmeddelande här!