Största projektet i Norrbottensmusikens historia beviljat!

Stora satsningar inom musikområdet när Norrbottensmusiken idag fick det positiva beskedet om treåriga Interreg Aurora/EU-projektet Arctic Music Circle som blivit beviljat hela 22 miljoner kronor.

Projektet Arctic Music Circle syftar till att:

  • främja musikkulturen över landsgränserna (Interreg Aurora-området*) genom att utveckla nordiska nätverk för arrangörer, organisatörer och producenter inom musiksektorn
  • prioritera produktion och utveckling av världsmusik med särskilt fokus på minoriteter, ursprungsbefolkning och musiker som är verksamma inom Interreg Aurora-programområdet.
  • fortsätta bygga upp varumärket Arctic Pulse genom att främja export och utbyte av högkvalitativa konserter till våra grannländer.

– Det här projektet ska få musiken att cirkulera över landsgränserna uppe i Norra Skandinavien och ta vara på det som finns på musikområdet genom utbyte mellan grannländerna, säger projektledaren Peter Hauptmann.

Arctic Music Circle involverar, förutom projektägaren Norrbottensmusiken, samarbetsorganisationer som NorrlandsOperan, Musikk i Nordland, Scene Nord, Nordnorsk Jazzsenter, Uleåborgs Stad och Novia i Jakobstad/Vasa och påbörjas den 1 september detta år.

– Projektet kommer att utveckla vår verksamhet och öka samverkan på ett fantastiskt sätt. Vi kommer stärka Norrbottens identitet och förhoppningsvis stärka vår gemensamma röst och visa på vår historia och det kulturarv som finns i vårt fantastiska län säger länsmusikchef Annelii Backman

– Det händer mycket på Norrbottensmusiken, vi driver ett spännande utvecklingsarbete som vi hoppas att arrangörer, publik och samverkanspartners kommer att märka av på både lång och kort sikt. Men först tar vi lite sommarledigt!

Projektbudgeten uppgår till 2 miljoner euro (cirka 22 miljoner SEK) och sträcker sig över en period på tre år med sju partners involverade. Norrbottensmusikens del av budgeten uppgår till över 5 miljoner SEK och finansieras till 65% av EU-medel, 13,5% av Region Norrbotten, 13,5% av Luleå kommun och 8% genom egen insats.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta projektledare för Arctic Music Circle:
Peter Hauptmann, 0920 – 23 66 82, peter.hauptmann@norrbotten.se

https://www.interregaurora.eu/about-us/