Panelsamtal. Tema: Kultur och omvandling

En initierad panel möts för att diskutera hur musik och kultur kan vara avgörande för attraktiva samhällen, och varför två dagar med Play for change kan vara betydelsefulla.

Vad skulle det betyda om näringslivet intresserade sig för musik och kultur? Hur kan politiken svara upp mot det? Och vad behöver musiklivet göra för att säkra sin egen framtid?

MEDVERKANDE:

Kata Nilsson (S), Kommunalråd Piteå
Joakim Nilsson, musiklärare och musiker i Movits
Annelii Backman, länsmusikchef
Max Låke, verksamhetsledare Unga tankar om musik
Fredrik Johansson, BD Pop
Fler namn tillkommer